banner_01

PERTANDINGAN MENGARANG ESEI KEPENGGUNAAN

KATEGORI:

KATEGORI A1 :  Sekolah Rendah (Darjah 4 – Darjah 6)

KATEGORI A2 :  Sekolah Menengah (Tingkatan 1 – Tingkatan 5)

KATEGORI B  :  Institusi Pengajian Tinggi, Kolej Latihan Guru, Pra-Universiti (A-Levels, Tingkatan 6 & Matrikulasi)

KATEGORI C :  Umum (Terbuka kepada semua warganegara Malaysia)

 

SYARAT PENYERTAAN
1.    Pertandingan mengarang esei kepenggunaan bagi kategori A1 mempunyai 4 pilihan bahasa iaitu:
          •    Bahasa Melayu;
          •    Bahasa Inggeris;
          •    Bahasa Cina;
          •    Bahasa Tamil

2.    Manakala bagi pertandingan mengarang esei kepenggunaan bagi kategori A2, B dan C, peserta mempunyai 2 pilihan bahasa iaitu:
          •    Bahasa Melayu; 
          •    Bahasa Inggeris

3.    Panjang esei tidak melebihi 
            o    300 patah perkataan bagi Kategori A1
            o    1,500 patah perkataan bagi kategori A2. 
            o    2,500 patah perkataan bagi kategori B dan C.
4.    Tulisan tangan dibenarkan untuk SEMUA KATEGORI (Kategori A1, A2, B dan C):
            o    Esei perlulah ditulis dengan jelas dan kemas
            o    Semua esei yang menggunakan tulisan tangan hendaklah dilangkau sebaris
5.    Tulisan komputer HANYA DIBENARKAN bagi kategori B, C dan D (boleh pilih tulisan tangan atau komputer)
            o    Esei perlulah menggunakan tulisan “Arial 12 poin”
            o    Semua esei perlulah langkau 1.5
6.    Setiap penyertaan esei perlulah dinyatakan JUMLAH PATAH PERKATAAN di bahagian bawah kanan esei.
7.    Setiap idea karangan perlulah idea asli daripada peserta, jika pihak urusetia mendapati peserta memplagiat karangan maka nama peserta yang terlibat tidak layak untuk menerima hadiah dan sijil penyertaan.
8.    Semua penyertaan yang mengikut syarat pertandingan akan menerima sijil penyertaan yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
9.    Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi pihak urusetia HPM di talian 03-7876 4648.
10.  Tarikh tutup untuk semua penyertaan pertandingan ialah 30 September 2024.

CARA PENYERTAAN
1.    Peserta wajib mendaftar penyertaan melalui pautan Google Form ini, SILA DAFTAR DI SINI atau dengan mengimbas kod QR yang tertera di bawah. 
2.   Bagi peserta yang mengarang esei menggunakan TULISAN KOMPUTER (Kategori B dan C), sila simpan esei anda dalam bentuk fail PDF sebagai rujukan dan cara penghantaran esei adalah dengan memuat naik salinan PDF tersebut melalui laman sesawang Hari Pengguna Malaysia (HPM), www.mypengguna.com
3.    Manakala bagi esei TULISAN TANGAN, hendaklah dihantar/dipos kepada pihak urusetia di alamat:
             Urusetia Pertandingan Hari Pengguna Malaysia 2024
             No. 24, Jalan SS1/22A,
             47300 Petaling Jaya, Selangor

4.    Untuk maklumat lanjut sila layari laman sesawang di www.mypengguna.com

KOD QR : BORANG PENYERTAAN HPM 2024

KAEDAH PENILAIAN

1.    Isi karangan esei perlu bertepatan dengan tajuk yang dipilih dan merupakan idea asli daripada peserta. Sebarang esei yang mengandungi unsur plagiarisme akan ditolak dengan serta merta.
2.    Esei mesti mempunyai pendahuluan, pengolahan isi yang kritis dan kreatif, dan juga penutup.
3.    Penggunaan tatabahasa yang sesuai dan ejaan yang betul.

 

TAJUK DAN KOD PERTANDINGAN:

KATEGORI A1 (SEKOLAH RENDAH)

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

KOD TAJUK

TAJUK

KOD TAJUK

TAJUK

EA1M 1

Kebersihan kantin di sekolah saya.

EA1E 1

The cleanliness of the cafeteria in my school

EA1M 2

Saya perlu berhati-hati di jalan raya.

EA1E 2

‘’I need to be careful on the road’’

EA1M 3

Saya perlu mula menabung dari sekarang.

EA1E 3

‘’I need to start saving from now on”

BAHASA CINA

BAHASA TAMIL

KOD TAJUK

 

TAJUK

KOD TAJUK

TAJUK

EA1C 1

我的学校食堂整洁度

EA1T 1

 

என் பள்ளியில் உள்ள சிற்றுண்டிச் சாலை (கேண்டீனின்) தூய்மை.

 

EA1C 2

我在马路上一定要小心

EA1T 2

நான் சாலையில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

EA1C 3

我需要从现在开始存钱

EA1T 3

நான் இப்போதிலிருந்து சேமிக்கத் தொடங்க வேண்டும்.

 

KATEGORI A2 (SEKOLAH MENENGAH)

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

KOD TAJUK

TAJUK

KOD TAJUK

TAJUK

EA2M 1

Sikap kebanyakan generasi muda yang kini lebih gemar menjadi ‘influencer’ atau pempengaruh hingga tidak berminat untuk menyambung pelajaran dijangka membawa implikasi negatif. Apakah implikasi negatif tersebut kepada keluarga, masyarakat dan negara? Bincangkan 

EA2E 1

The tendency of many young people nowadays to prefer becoming influencers rather than pursuing further education is expected to have negative implications. What are these negative implications for families, society, and the country? Discuss.

EA2M 2

Kita sedia maklum dengan kesan negatif menghisap rokok elektronik (vape) atau merokok kepada manusia. Tetapi kenapa masih ada yang tetap meneruskan tabiat menghisap vape atau merokok ini? Apakah kesannya kepada pelajar sekolah terutamanya?

EA2E 2

We are well aware of the negative effects of vaping electronic cigarettes (vape) or smoking on humans. However, why do some people still continue this habit of vaping or smoking? What are its effects, especially on school students?

EA2M 3

Apabila sesebuah negara mengalami krisis bekalan makanan di mana bekalan makanan tidak dapat memenuhi permintaan rakyat, maka ia memberi amaran secara halus di mana kita perlu memperkukuhkan keterjaminan makanan negara. Hal ini adalah kerana krisis bekalan makanan boleh memberikan banyak kesan buruk kepada rakyat dan negara. Apakah kesan-kesan buruk tersebut dan apakah langkah-langkah intervensi yang perlu dilakukan oleh kerajaan, pihak berkuasa tempatan, pihak industri, dan juga pihak universiti bagi memperkukuhkan keterjaminan makanan negara?

EA2E 3

When a country experiences a food supply crisis where the food supply cannot meet the demands of the population, it subtly warns us that we need to strengthen the country's food security. This is because a food supply crisis can have many adverse effects on the population and the country. What are these adverse effects, and what intervention steps need to be taken by the government, local authorities, industry players, and universities to strengthen the country's food security?

 

KATEGORI B (INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI, KOLEJ, LATIHAN GURU, PRA-UNIVERSITI)

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

KOD TAJUK

TAJUK

KOD TAJUK

TAJUK

EBM 1

Apa yang anda faham mengenai teknologi AI? Bincangkan apakah potensi dan kesan penggunaan teknologi AI kepada pengguna dan negara?

EBE 1

What do you understand about AI technology? Discuss the potential and impact of using AI technology on users and the country.

EBM 2

Pengguna hari ini menghadapi persekitaran yang semakin mencabar dengan gaji minimum yang tidak setara dengan kenaikan kos sara hidup yang terlalu tinggi contohnya dari segi kos kenaikan makanan, perubatan, harga rumah/sewa rumah dan sebagainya. Apakah cara untuk pengguna hari ini menangani kos sara hidup yang tinggi?

EBE 2

Today's consumers are facing an increasingly challenging environment with a minimum wage that doesn't match the steep rise in the cost of living, such as the increase in food prices, healthcare, housing prices/rent, and so on. What are some ways for consumers today to cope with the high cost of living?

EBM 3

Apa yang anda faham mengenai perbelanjaan keperluan dan kehendak? Adakah kefahaman ini membantu dalam membentuk masyarakat untuk berbelanja dengan lebih berhemah?

EBE 3

What do you understand about needs and wants spending? Does this understanding help to shape society to spend more wisely?

 

KATEGORI C: UMUM

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

KOD TAJUK

TAJUK

KOD TAJUK

TAJUK

ECM 1

Sejak kebelakangan ini, kita sering dengar berita mengenai kanak-kanak yang tertinggal di dalam kenderaan yang enjin dan tingkapnya bertutup yang seterusnya mengakibatkan kematian kanak-kanak akibat daripada lemas atau kepanasan. Apakah peranan ibubapa/penjaga, pusat penjagaan kanak-kanak, pengasuh kanak-kanak mahupun masyarakat dalam menangani isu ini supaya tiada lagi insiden kanak-kanak yang tertinggal di dalam kenderaan?

ECE 1

Lately, we have often heard news about children being left in vehicles with the engine running and windows closed, resulting in the tragic deaths of children due to drowning or heatstroke. What role do parents/guardians, childcare centers, child caregivers, and the community play in addressing this issue to prevent further incidents of children being left in vehicles?

ECM 2

Pada awal tahun ini, pihak Kerajaan telah memperkenalkan sistem pangkalan data utama atau turut dikenali sebagai PADU. Apakah yang anda faham mengenai PADU?

ECE 2

Earlier this year, the Government introduced a primary database system, also known as PADU. What is your understanding of PADU?

ECM 3

Tip penggunaan tenaga yang cekap.

ECE 3

Efficient energy usage tips.

 

HADIAH PEMENANG

KATEGORI A1 (SEKOLAH RENDAH)

·        BAHASA MELAYU

PEMENANG PERTAMA

RM 300 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEDUA

RM 200 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KETIGA

RM 100 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEEMPAT

RM 50 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KELIMA

RM 50 + SIJIL PENCAPAIAN

HADIAH SAGUHATI (3x)

RM 50 + SIJIL PENYERTAAN

 

·        BAHASA INGGERIS

PEMENANG PERTAMA

RM 300 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEDUA

RM 200 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KETIGA

RM 100 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEEMPAT

RM 50 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KELIMA

RM 50 + SIJIL PENCAPAIAN

HADIAH SAGUHATI (3x)

RM 50 + SIJIL PENYERTAAN

 

·        BAHASA CINA

PEMENANG PERTAMA

RM 300 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEDUA

RM 200 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KETIGA

RM 100 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEEMPAT

RM 50 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KELIMA

RM 50 + SIJIL PENCAPAIAN

HADIAH SAGUHATI (3x)

RM 50 + SIJIL PENYERTAAN

 

·        BAHASA TAMIL

PEMENANG PERTAMA

RM 300 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEDUA

RM 200 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KETIGA

RM 100 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEEMPAT

RM 50 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KELIMA

RM 50 + SIJIL PENCAPAIAN

HADIAH SAGUHATI (3x)

RM 50 + SIJIL PENYERTAAN

 

KATEGORI A2 (SEKOLAH MENENGAH)

·        BAHASA MELAYU

PEMENANG PERTAMA

RM 400 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEDUA

RM 300 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KETIGA

RM 200 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEEMPAT

RM 100 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KELIMA

RM 100 + SIJIL PENCAPAIAN

HADIAH SAGUHATI (3x)

RM 100 + SIJIL PENYERTAAN

 

·        BAHASA INGGERIS

PEMENANG PERTAMA

RM 400 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEDUA

RM 300 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KETIGA

RM 200 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEEMPAT

RM 100 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KELIMA

RM 100 + SIJIL PENCAPAIAN

HADIAH SAGUHATI (3x)

RM 100 + SIJIL PENYERTAAN

 

KATEGORI B (INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI, KOLEJ, LATIHAN GURU, PRA-UNIVERSITI)

·        BAHASA MELAYU

PEMENANG PERTAMA

RM 500 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEDUA

RM 400 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KETIGA

RM 300 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEEMPAT

RM 200 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KELIMA

RM 100 + SIJIL PENCAPAIAN

HADIAH SAGUHATI (3x)

RM 50 + SIJIL PENYERTAAN

 

·        BAHASA INGGERIS

PEMENANG PERTAMA

RM 500 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEDUA

RM 400 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KETIGA

RM 300 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEEMPAT

RM 200 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KELIMA

RM 100 + SIJIL PENCAPAIAN

HADIAH SAGUHATI (3x)

RM 50 + SIJIL PENYERTAAN

 

KATEGORI C (UMUM)

BAHASA MELAYU

PEMENANG PERTAMA

RM 500 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEDUA

RM 400 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KETIGA

RM 300 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEEMPAT

RM 200 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KELIMA

RM 100 + SIJIL PENCAPAIAN

HADIAH SAGUHATI (3x)

RM 50 + SIJIL PENYERTAAN

 

BAHASA INGGERIS

PEMENANG PERTAMA

RM 500 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEDUA

RM 400 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KETIGA

RM 300 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KEEMPAT

RM 200 + SIJIL PENCAPAIAN

PEMENANG KELIMA

RM 100 + SIJIL PENCAPAIAN

HADIAH SAGUHATI (3x)

RM 50 + SIJIL PENYERTAAN

 

* Semua pemenang (kecuali pemenang saguhati) akan menerima sijil pencapaian yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)