Sunday, October 23, 2016

Daerah Baram

BIL KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH ALAMAT LOKASI POSKOD BANDAR NEGERI DAERAH PPD
1 YBA4301 SK   LONG SAIT LONG   SAIT ULU BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
2 YBA4303 SK   LONG TERAN KANAN LONG   TERAN, TINJAR 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
3 YBA4304 SK   LONG PELUTAN LONG   PELUTAN, BARAM 98,300 LONG   LAMA SARAWAK PPD   BARAM
4 YBA4306 SK   LONG LUTENG Long Luteng 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
5 YBA4307 SK   UMA BAWANG SK   UMA BAWANG, D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
6 YBA4308 SK   LONG LAPOK SK   LONG LAPOK TINJAR 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
7 YBA4309 SK   LONG KEVOK KAMPUNG LONG KEVOK, SUNGAI LAYUN ,BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
8 YBA4310 SK   BATU BUNGAN KAMPUNG BATU BUNGAN, SUNGAI MELINAU, BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
9 YBA4311 SK   LONG JEKITAN SK.   LONG JEKITAN, D/A PPD BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
10 YBB4301 SK   PENGARAH ENTERI ULU   TERU TINJAR 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
11 YBB4303 SK   LONG IKANG D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH BARAM. 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
12 YBB4304 SK   LUBOK NIBONG JALAN LUBOK NIBONG, MARUDI. 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
13 YBB4305 SK   POYUT JALAN POYUT 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
14 YBB4306 SK   LONG TERU LONG   TERU, TINJAR 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
15 YBB4307 SK   LONG MOH LONG   MOH ULU BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
16 YBB4308 SK   LONG ATON LONG   ATON, TINJAR 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
17 YBB4309 SK   LONG PANAI SK   LONG PANAI, TUTOH, APOH, BARAM. 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
18 YBB4310 SK   LONG LAPUT SK   LONG LAPUT 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
19 YBB4311 SK   LONG LELLANG SK   LONG LELLANG, ULU SUNGAI AKAH. 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
20 YBB4313 SK   LONG BEDIAN LONG   BEDIAN, TUTOH, APOH 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
21 YBB4314 SK   LONG ANAP SK   LONG ANAP, D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
22 YBB4315 SK   LIO MATO LIO   MATO 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
23 YBB4316 SK   LONG BEMANG LONG   BEMANG 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
24 YBB4317 SK   LONG JEGAN D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH BARAM. 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
25 YBB4319 SK   LONG ATIP SK   LONG ATIP, D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
26 YBB4320 SK   MOREK SK   MOREK, BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
27 YBB4322 SK   UBONG IMANG LONG   LAMA 98,300 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
28 YBB4324 SK   SUNGAI BAIN SUNGAI BAIN, TINJAR 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
29 YBB4325 SK   SG PEKING KAMPUNG SUNGAI PEKING, TINJAR, 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
30 YBB4326 SK   LONG LOYANG LONG   LOYANG, TINJAR 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
31 YBB4327 SK   LONG LAMEI SK   LONG LAMEI 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
32 YBB4328 SK   LONG SERIDAN DATARAN TINGGI KELABIT, ULU TUTOH BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
33 YBB4329 SK   LONG KESSEH LONG   KESSEH 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
34 YBB4330 SK   LONG PILLAH LONG   PILLAH 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
35 YBB4331 SK   BARIO BARIO,   DATARAN TINGGI KELABIT. 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
36 YBB4332 SK   SG BONG SUNGAI BONG,ULU TERU, TINJAR BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
37 YBB4333 SK   LONG MIRI DALEH LONG PELUTAN 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
38 YBB4334 SK   LONG JEEH KUALA SILAT BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
39 YBB4335 SK   LONG NAAH LONG   NAAH 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
40 YBB4337 SK   SG BRIT SUNGAI BRIT, MARUDI 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
41 YBB4338 SK   LONG BANGA LONG   BANGA. 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
42 YBB4339 SK   SUNGAI SEBATU SUNGAI SEBATU 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
43 YBB4340 SK   SG ARANG SK   SUNGAI ARANG, BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
44 YBB4343 SK   KUALA TUTOH KUALA TUTOH 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
45 YBB4344 SK   SG SETAPANG SUNGAI SETAPANG MARUDI 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
46 YBB4347 SK   PA ' DALLIH KELABIT HIGHLAND 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
47 YBB4348 SK   LONG PALAI ULU   BARAM, BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
48 YBB4349 SK   PENGHULU BAYA MALLANG KAMPUNG LONG TERAWAN, TUTOH, BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
49 YBB4351 SK   LONG APU LONG   APU,BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
50 YBB4352 SK   LONG SOBENG SK   LONG SOBENG, TINJAR 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
51 YBB4354 SK   BENAWA KAMPUNG BENAWA MARUDI 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
52 YBB4356 SK   LONG TUNGAN D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
53 YBB4357 SK   LONG MAKABAR SUNGAI SILAT, BARAM ULU 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
54 YBB4359 SK   PENGELAYAN D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
55 YBB4360 SK   LONG SEPILING KAMPUNG LONG SEPILING, TINJAR 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
56 YBB4361 SK   RUMAH GUDANG PEJABAT PELAJARAN DAERAH BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
57 YBB4362 SK   LONG WAT KAMPUNG LONG WAT,APOH 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
58 YBB4364 SK   KUALA BOK KUALA BOK, TINJAR 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
59 YBB4367 SK   LONG LENEI D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH BARAM. 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
60 YBE4301 SK   DATO SHARIF HAMID PEKAN MARUDI 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
61 YCB4302 SK   ST PIUS LONG SAN LONG   SAN ULU BARAM 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
62 YCB4303 SK   GOOD SHEPHERD JALAN MISSION, MARUDI 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
63 YBC4302 SJK(C) SG JAONG CHINESE PEKAN MARUDI 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
64 YCC4301 SJK(C) CHIAW NAN JLN LUBOK NIBONG 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
65 YCC4302 SJK(C) CHUNG HUA JALAN PEMANCA ENTERI 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM
66 YCC4303 SJK(C) KEE TEE LONG   LAMA 98,300 BARAM SARAWAK PPD   BARAM
67 YCC4305 SJK(C) HUA NAM 25 KM, JALAN POYUT 98,050 MARUDI SARAWAK PPD   BARAM