Monday, October 23, 2017

PENGUMUMAN

mfc winners

PERTANDINGAN MELUKIS POSTER PENGGUNA

posterKategori

 • A: Sekolah Rendah (Tahun 4-6)
 • B. Menengah Rendah (Tingkatan 1-3)
 • C. Menengah Atas (Tingkatan 4-5)
 • D. Umum (Terbuka kepada semua warganegara Malaysia)

Syarat

 • Bebas menggunakan sebarang bahan pewarna.
 • Peserta boleh memilih untuk menghasilkan lukisan dengan menggunakan sama ada tajuk dalam bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris
 • Hanya satu bahasa sahaja yang dibenarkan dalam satu lukisan.
 • Lukisan grafik dan adaptasi menggunakan komputer tidak dibenarkan.
 • Lukisan dan idea poster mestilah hasil ciptaan sendiri.
 • Poster hendaklah dihasilkan atas kertas berukuran
  • 37.5 cm x 27cm (drawing block) bagi Kategori A
  • 420 mm x 594 mm (A2) bagi kategori B, Kategori C dan Kategori D.
 • Penyertaan hendaklah disertakan dengan borang penyertaan pertandingan yang lengkap.
 • Borang penyertaan hendaklah dilekatkan sepenuhnya di belakang poster..
 • Tarikh tutup untuk semua penyertaan pertandingan ialah 23 Jun 2017.(TARIKH TELAH DILANJUTKAN SEHINGGA 14 JULAI 2017)

 • Pada tahun ini, setiap peserta MESTI memberi ALAMAT E-MEL kerana sijil penyertaan akan dihantar secara e-mel (soft copy). Tiada sijil penyertaan berbentuk ‘hard copy’ akan dihantar kepada peserta. Sebarang borang yang tidak lengkap dan tidak mengandungi ALAMAT E-MEL tidak akan diberikan sijil.
 • Semua Penyertaan akan menerima SIJIL PENYERTAAN yang diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
 • Semua Pemenang akan menerima SIJIL PENCAPAIAN yang diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

Hadiah

Kategori Hadiah
Wang Tunai
Kategori A. Hadiah Pertama
Hadiah Kedua
Hadiah Ketiga
Hadiah Sagu Hati (x10)
RM1,000.00
RM750.00
RM500.00
RM100.00
Kategori B dan Kategori C Hadiah Pertama
Hadiah Kedua
Hadiah Ketiga
Hadiah Sagu Hati (x10)
RM1,500.00
RM1,000.00
RM750.00
RM100.00
Kategori D Hadiah Pertama
Hadiah Kedua
Hadiah Ketiga
Hadiah Sagu Hati (x10)
RM1,500.00
RM1,000.00
RM750.00
RM200.00

Tajuk

Kategori A - Sekolah Rendah (Tahun 4-6)
Bahasa Kod Tajuk
Tajuk
Malaysia PAM1 Aktiviti Sihat
PAM2 Kitar Semula
English PAE1 Healthy Activities
PAE2 Recycle
Kategori B - Menengah Rendah (Tingkatan 1-3)
Bahasa Kod Tajuk Tajuk
Malaysia PBM1 Permuliharaan Tenaga Untuk Masa Depan
PBM2 Simpan, Belanja & Kongsi
English PBE1 Conserve Energy For Better Future
PBE2 Save, Spend & Share
Kategori C - Menengah Atas (Tingkatan 4-5)
Bahasa Kod Tajuk
Tajuk
Malaysia PCM1 Air Bersih Dan Kesihatan Kita
PCM2 Gunakan Produk Mesra Alam
English PCE1 Clean Water And Our Health
PCE2 Use An Environmental Friendly Product
Kategori D - IPTA/S, Institut Pendidikan Guru, Matrikulasi & Tingkatan 6 dan Umum)
Bahasa Kod Tajuk
Tajuk
Malaysia PDM1 Pengaruh Iklan Terhadap Pengguna
PDM2

Elakkan Pembaziran Makanan

English PDE1 Advertising Influence On Consumers
PDE2 Prevent Food Wastage

MySWITCH 2017