Monday, October 23, 2017

PENGUMUMAN

mfc winners

PERTANDINGAN ANUGERAH PENYERTAAN TERBANYAK PERINGKAT SEKOLAH

altKategori

 • A. Sekolah Rendah (SRK, SRJK (C), SRJK (T))
 • B. Sekolah Menengah (SMK)

OBJEKTIF

 • Mengenal pasti sekolah-sekolah yang bergerak aktif dalam pendidikan kepenggunaan di Malaysia
 • Mengiktiraf sekolah dan guru-guru yang bergerak secara sukarela dalam mendidik pengguna muda tentang kepentingan ilmu kepenggunaan.

PENILAIAN

 • Panel mengambil kira latar belakang sekolah dan jumlah penglibatan pelajar dalam PERTANDINGAN KEPENGGUNAAN HARI PENGGUNA MALAYSIA (kecuali Pertandingan Mewarna) anjuran FOMCA pada tahun 2017.
 • Para hakim yang terdiri daripada Ahli Panel Jawatankuasa Tertinggi FOMCA akan membuat penilaian penyertaan dan memastikan sekolah memenuhi kriteria Anugerah ini.
 • Sekolah yang telah disenarai pendek akan dihubungi oleh urusetia FOMCA dan perlu menghantar profil sekolah serta senarai aktiviti sebagai bukti sokongan dalam anugerah ini.
 • Guru Penasihat kelab kepenggunaan dan guru-guru yang aktif dalam aktiviti kepenggunaan disarankan untuk menghadiri program kepenggunaan yang akan dianjurkan oleh FOMCA.

PENYERTAAN

 • Borang perlu dilampirkan bersama-sama dengan semua hasil karya pelajar-pelajar sekolah.
 • Tarikh tutup penyertaan ialah pada 23 Jun 2017. (TARIKH TELAH DILANJUTKAN SEHINGGA 14 JULAI 2017)

Hadiah

Kategori
Hadiah
Wang Tunai
Kategori A

Hadiah (x3)

 • SRK
 • SRJK (C)
 • SRJK (T)
RM2,000.00
Piala
Sijil Pengiktirafan
Hadiah Sagu Hati (x10) Sijil Pengiktirafan
Kategori B

Hadiah (x1)

 • SMK
RM2,000.00
Piala
Sijil Pengiktirafan
Hadiah Sagu Hati (x10) Sijil Pengiktirafan

MySWITCH 2017