Friday, July 25, 2014

PERTANDINGAN MENGARANG ESEI PENGGUNA

Kategori

 • A. Sekolah Rendah (Tahun 4-6)
 • B. Menengah Rendah (Tingkatan 1-3)
 • C. Menengah Atas (Tingkatan 4-5)
 • D. IPTA/S, Institut Pendidikan Guru,Matrikulasi & Tingkatan 6
 • E. Umum (Terbuka kepada semua warganegara Malaysia)

Syarat

 • Panjang esei tidak melebihi
  • 300 patah perkataan bagi Kategori A
  • 1,000 patah perkataan bagi Kategori B dan kategori C
  • 2,500 patah perkataan bagi kategori D dan E.
 • Esei hendaklah ditaip menggunakan tulisan ”Arial 12 poin” atau menggunakan tulisan tangan yang jelas. Sama ada ditaip atau tulisan tangan, semua esei hendaklah langkau sebaris (“double line spacing”).
 • Penyertaan esei boleh dihantar melalui online di www.mypengguna.com. Penyertaan hendaklah disertakan dengan borang penyertaan pertandingan yang lengkap.
 • Esei mestilah asli dan menggunakan olahan idea sendiri.
 • Tarikh tutup untuk semua penyertaan pertandingan ialah 4 Julai 2014.
 • Pelajar yang menghantar esei secara atas talian (online) akan diberikan keutamaan untuk proses penghantaran sijil penyertaan.
 • Semua Penyertaan akan menerima SIJIL PENYERTAAN yang diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
 • Semua Pemenang akan menerima SIJIL PENCAPAIAN yang diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

Hadiah

Kategori Hadiah
Wang Tunai
Kategori A. (4 bahasa) Hadiah Pertama
Hadiah Kedua
Hadiah Ketiga
Hadiah Sagu Hati (x10)
RM1,000.00
RM750.00
RM500.00
RM100.00
Kategori B dan Kategori C (4 bahasa) Hadiah Pertama
Hadiah Kedua
Hadiah Ketiga
Hadiah Sagu Hati (x10)
RM1,500.00
RM1,000.00
RM750.00
RM100.00

Kategori D (2 bahasa)
Hadiah Pertama
Hadiah Kedua
Hadiah Ketiga
Hadiah Sagu Hati (x10)
RM2,000.00
RM1,500.00
RM1,000.00
RM100.00
Kategori E (2 bahasa) Hadiah Pertama
Hadiah Kedua
Hadiah Ketiga
Hadiah Sagu Hati (x10)

RM2,500.00
RM2,000.00
RM1,500.00
RM200.00


Tajuk

Kategori A - Sekolah Rendah (Tahun 4-6)
Bahasa Kod Tajuk        
Tajuk
Malaysia EAM1 Kebersihan Kantin Di Sekolah Saya
EAM2 Saya Perlu Berhati-Hati Di Jalan Raya
EAM3 Cara-cara Menjaga Kesihatan Badan
English EAE1 Hygiene of My School Canteen. 
EAE2 The Importance of Road Safety
EAE3 Ways to Healthy Body.
中文题目 EAC1 我校食堂的整洁
EAC2 我在马路上需保持谨慎
EAC3 保持身体健康的方法
tamil EAT1

என் பள்ளி சிற்றுண்டிச்சாலையின் தூய்மை.

EAT2

சாலை பாதுகாப்பின் அவசியம்.

EAT3

உடல் நலத்தைப் பேணும் வழிமுறைகள்.

Kategori B - Menengah Rendah (Tingkatan 1-3)
Bahasa Kod Tajuk Tajuk
 Malaysia    EBM1

Tabiat Merokok dalam Kalangan Pelajar

 EBM2 Peranan Media Sosial dalam Pendidikan Pengguna. 
 EBM3 Kemalangan Jalan Raya di Malaysia. 
 English    EBE1 Smoking Habit Amongst Students.
 EBE2 The Role Of Social Media in Consumer Education.
 EBE3 Road Accidents in Malaysia. Discuss.
 中文题目    EBC1 学生吸烟的恶习
 EBC2 社交媒体在消费者教育里扮演的角色
 EBC3 试讨论马来西亚交通意外课题
 tamil    EBT1

பள்ளி மாணவர்களிடையே புகைபிடிக்கும் பழக்கம்.

 EBT2

பயனீட்டாளர் கல்வியில் சமூக ஊடகங்களின் பங்கு.

  EBT3

மலேசியாவில் ஏற்படும் சாலை விபத்துக்கள். விவரிக்கவும்.

Kategori C - Menengah Atas (Tingkatan 4-5)
 Bahasa Kod Tajuk  Tajuk
 Malaysia   ECM1

Tanggungjawab Saya Sebagai Pengguna.

ECM2 Corak Perbelanjaan Remaja dalam Kalangan Remaja.
ECM3 Peranan Persatuan Pengguna dalam Pendidikan Pengguna. Bincangkan.
 English   ECE1 My Responsibilities As A Consumer.
ECE2 Spending Habits Amongst Youths.
ECE3 The Role of Consumer Organization In Consumer Education. Discuss.
 中文题目   ECC1 我身为消费者的责任
ECC2 青少年的消费方式常受身边的朋友影响
ECC3 消费者协会在消费者教育的重要性。
 tamil   ECT1

பயனீட்டாளராக எனது கடமை.

ECT2

இளைஞர்களின் மத்தியில் செலவு பழக்கம்.

ECT3

பயனீட்டாளர் கல்வியில் பயனீட்டாளர் அமைப்பின் பங்கு. விவரிக்கவும்.

Kategori D - IPTA/S, Institut Pendidikan Guru, Matrikulasi & Tingkatan 6
 Malaysia    EDM1

Pemahaman Anda Tentang Perubahan Iklim.

 EDM2 Melindungi Keselamatan Data Peribadi.
 EDM3 Pengurusan Kewangan Anda Ketika Krisis Kewangan?
 English    EDE1 “Your Understanding of Climate Change.”
 EDE2 Protecting Personal Data.
 EDE3 Managing Your Finances in the Event of a Financial Crisis.
Kategori E - Umum (Terbuka kepada semua warganegara Malaysia)   
 Malaysia    EEM1 Peranan Pengangkutan Awam Dalam Pembangunan Ekonomi.
 EEM2 Keselamatan Kanak-Kanak di Pusat Penjagaan Kanak-Kanak.  Bincangkan.
 EEM3 Pemahaman Anda Tentang Cukai Barang dan Perkhidmatan(GST). Bincangkan.
 English    EEE1 Roles of Efficient Public Transport in Economic Development.
 EEE2 Safety of Chilren at Child Care Centres. Discuss.
 EEE3 Your Understanding  of GST. Discuss.