Wednesday, July 23, 2014

PERTANDINGAN BUKU SKRAP

Kategori

 • A: Sekolah Rendah (Tahun 4 – 6)

Syarat

 • Terbuka kepada semua pelajar sekolah rendah.
 • Penyertaan boleh dihasilkan dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
 • Penyertaan hendaklah dihantar dalam bentuk buku (hard copy).
 • Jumlah ahli kumpulan tidak melebihi 3 orang.
 • Setiap kumpulan hendaklah dibimbing oleh seorang guru penasihat.
 • Jumlah halaman tidak melebihi 25 muka surat.
 • Penyediaan buku skrap adalah berdasarkan kandungan, kreativiti dan persembahan secara keseluruhan.
 • Penyertaan hendaklah disertakan dengan borang penyertaan pertandingan dan borang penghantaran sijil yang lengkap.
 • Tarikh tutup untuk semua penyertaan pertandingan ialah 4 Julai 2014.
 • Semua Penyertaan akan menerima SIJIL PENYERTAAN yang diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
 • Semua Pemenang akan menerima SIJIL PENCAPAIAN yang diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia
 • Sijil Penghargaan untuk GURU PENASIHAT pemenang utama dan pemenang sagu hati.

Hadiah

Kategori Hadiah
Wang Tunai
Kategori A. Hadiah Pertama
Hadiah Kedua
Hadiah Ketiga
Hadiah Sagu Hati Bernilai (x10)
RM1,000.00
RM750.00
RM500.00
RM100.00

Tajuk

Kategori A: Sekolah Rendah (Tahun 4-6)
Bahasa Kod Tajuk Tajuk
Malaysia SAM1 Keselamatan Makanan di Malaysia.
SAM2 Aktiviti Kepenggunaan Saya Bersama Rakan Sebaya.
English SAE1 Food Safety in Malaysia.
SAE2 Consumerism Activities with My Peers.